จังหวัดภูเก็ตและเหล่ากาชาดจังหวัดบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเปิดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2562

วันนี้ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2562 โดยมี  นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง , นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ,นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดและภาคเอกชนเข้าร่วม


โดยพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561  -  6 มกราคม 2562 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด"ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นยกระดับก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ Phuket  Smart City " มีเป้าหมาย เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการคัดเลือกตัวผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายภายในงาน  ,เปิดเวทีให้ลูกหลานชาวภูเก็ตได้แสดงความสามารถ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่นได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต จนเกิดความประทับใจและมีความต้องการอยากจะมาร่วมงานอีกในปีต่อไป  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การพัฒนาเมืองทันสมัยภูเก็ตสมาร์ทซิตี้, ภูเก็ต เมืองน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง, Phuket Gastronomy  and Phuket Brand, และภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ยกระดับสู่ความทันสมัยสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมการแต่งกาย,การกินวิถีชีวิตของคนภูเก็ตและการก้าวสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านนิทรรศการผลงานทางวิชาการให้ทุกท่านได้สัมผัสและเรียนรู้ได้จริง  เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมช้อป ชิม  แชะ(ถ่ายภาพ)  แชร์  กับ การจำหน่ายและแสดง สินค้า OTOP ,อาหารพื้นเมือง, Michelin Street food ,ชมแฟชั่นชุดพื้นเมือง บาบ๋า ยาหยา ศิลปินนักร้อง  โปรโมชั่นจาก  ร้านอาหาร  โรงแรม และบริษัทนำเที่ยว ในราคาพิเศษ  และตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ จาก Air Asia การจำหน่ายและออกสลากกาชาด

เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เจ็บป่วยในสังคม ฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส โดยกำหนดให้มีการออกรางวัลสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 6 มกราคม 2562 ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตซึ่งในปีนี้รางวัลที่ 1 คือบ้านทาวน์เฮ้าส์ 1 หลังราคากว่า 2 ล้านบาท ส่วนรางวัลที่ 2 จะเป็นรถยนต์และรางวัลที่ 3 จะเป็นรถจักยานยนต์และรางวัลอื่น ๆ  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรฯ ได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจังหวัดภูเก็ต หรือที่บริเวณงานของดีภูเก็ตได้ทุกวัน

,   การประกวดของดีเมืองภูเก็ต อาทิ นกกรงหัวจุก, ไก่แจ้, สุดยอดสับปะรดภูเก็ต, มะพร้าวน้ำหวาน, กล้วยน้ำว้า,ผักสวนครัวในกระถาง ,การประกวดการทำอาหาร,การประกวดร้องเพลง ,การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองภูเก็ตจากชุมชนและนักเรียนจากโรงเรียน ต่างๆในจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย 

โอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานประจำปีของดีภูเก็ต 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561  - 6 มกราคม 2562  เพื่อแสดงความร่วมมือสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเมืองภูเก็ตและร่วมยกระดับสินค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ข่าว/ภาพ อุทัย แสงสุวรรรณ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ภูเก็ต

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน