แพร่เจ๋ง !! 1 ใน 4 ของจังหวัดทั่วประเทศ ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บาดเจ็บสะสม 60 ครั้ง 66 ราย
(3 ม.ค. 62) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแพร่  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ตั้งจุดตรวจหลัก 19 จุดผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ 70 คนเกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 6 ราย ชาย 3 รายหญิง 3 ราย  อำเภอเมืองแพร่ 1 ราย ชาย 1 รายหญิง 2 ราย อ.ร้องกวาง  1 รายชาย 1 ราย อำเภอสอง 1 ราย ชาย 1 ราย อำเภอหนองม่วงไข่ 1 ราย หญิง 1 ราย อำเภอสอง อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย  อำเภอวังชิ้น ไม่มีอุบัติเหตุ เกิดและวันนี้ไม่มีผู้เสียเสียชีวิต  โดยอุบัติสะสม ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561ถึงวันที่ -3 มกราคม 2562 . จำนวน 60 ครั้ง  บาดเจ็บสะสม  66 ราย ชาย 45 ราย หญิง 21 ราย  สรุปทั้ง 7 วันอันตราจังหวัดแพร่ไม่มีผู้เสียชีวิต  สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขับรถเร็วเกินกําหนดเมาสุราและเกิดในรถจักรยานยนต์มากที่สุด ซึ่งจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตประกอบด้วย จังหวัดสตูล  ตาก สมุทรสงคราม และจังหวัดแพร่

 

 

 

 

แพร่เจ๋ง !! 1 ใน 4 ของจังหวัดทั่วประเทศ ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บาดเจ็บสะสม 60 ครั้ง 66 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  กล่าวว่า ขอบคุณทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดยาว ทั้งในด่านหลัก และด่านชุมชน ด้วยความเข้มแข็งเสียสละเวลา มาทำงานส่วนรวม ช่วยลดอุบัติเหตุ รักษาชีวิต ญาติ พี่ น้อง ลูก หลาน คนในชุมชน และผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่  และจากนี้จะได้วางแผนเตรียมการณ์ล่วงหน้าลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และรณรงค์สร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย 365 วัน โดยนำร่องตั้งด่านชุมชนกว่า 300 จุด ทุกวันจันทร์ ในทุกหมู่บ้าน ตำบล ชุมชน

 

 

 

แพร่เจ๋ง !! 1 ใน 4 ของจังหวัดทั่วประเทศ ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บาดเจ็บสะสม 60 ครั้ง 66 ราย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน