การอาชีพวิเศษชัยชาญมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนสอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ฟรี
ที่วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้จัดกิจกรรมสอนอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 โดยเปิดสอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ฟรี ในการสอนจะมีทั้งภาคทฤษฎีโดยจะสอนกระบวนการปลูกพืชไร้ดินและขั้นตอนในการเพาะเมล็ด ผสมปุ๋ย การกำจัดแมลงโดยไม่ใช้สารเคมีและเทคนิคการปลูกแบบน้ำวน/น้ำนิ่ง และภาคปฎิบัติ จะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองเพาะเมล็ด การผสมปุ๋ย และการสร้างเตียงปลูก

 


นายสมนึก พุ่มขุน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ กล่าวว่า ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ทำกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในรูปแบบของการนำวิชาชีพที่ สอศ.เปิดสอนออกให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ดังนั้นทางวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ได้เปิดสอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้กับประชาชนฟรีแถมเรียนจบได้เมล็ดพันธุ์ ฟองน้ำเพาะเมล็ด ปุ๋ยและถ้วยปลูกไปทดลองปลูกที่บ้านอีกด้วยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน