จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2562
ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์นายธนากร​ อึ้งจิตรไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2562 โดยมีพล.ต.ชัยเดช​ สุรวดี​ ผู้​บัญชาการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​35​ นายมานิต​ อ​น​ร​ร​ฆ​มา​ศ​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายพิภัช​ ประจัน​เขตต์​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ พ.ต.อ.เฉลิม​ ไชยประสิทธิ์​ รองผบก.ภ.จว.อ.ต.​ นายสหวิช​ อภิชัยวิศรุตกุล​ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์​ นางอภิญญา​ อนรรฆมาศ​ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์​ นาง​สิรินาถ​ ฉัตรศุภกุลผอ.ททท.สำนักงานแพร่​ พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 9 อำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชนทั้ง 9 จำนวน 8000 กว่าคนเข้าร่วม ซึ่งในพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2562 ในครั้งนี้


พระยาพิชัยดาบหักมีถิ่นกำเนิดที่บ้านห้วยคาอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อมาได้รับราชการจนเป็นทหารเอกคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเป็นวีรบุรุษร่วมกอบกู้เอกราช ของชาติไทยด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง โดยต่อสู้กับกองทัพพม่าซึ่งมีโปรศุภรา เป็นแม่ทัพจนดาบในมือหักและกองทัพของโปรศุภราได้แตกพ่ายกลับไปจึงสามารถรักษาเมืองพิชัยไม่ได้การต่อสู้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณวัดเอกาตำบลคอรุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2316 รับได้เป็นปีที่ 246 และต่อมาประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ของท่านขึ้นณสถานที่แห่งนี้ ตั้งแต่ปี 2510 เป็นต้นมาและถือเอาวันที่ 7 มกราคมของทุกปีเป็นวันจัดพิธีบวงสรวงโดยการจัดพิธีครั้งนี้เป็นครั้งที่ 52 มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ 1 เพื่อเทิดเกียรติและรำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระยาพิชัยดาบหักที่มีความกล้าหาญเสียสละรักษาเอกราชอธิปไตยของประเทศชาติให้ยืนยงจนถึงปัจจุบันและได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านพระยาพิชัยดาบหัก 2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่น่าสนใจจากตัวอำเภอ 3 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์และให้กลุ่มอาชีพต่างๆของจังหวัดได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ผลงานต่างๆเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 เพื่อเป็นการหารายได้นำมาช่วยการกุศลและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน