สระบุรีงานเลี้ยงปีใหม่ ผู้สื่อข่าว เชื่อมความสามัคคีอบอุ่นนักข่าวสระบุรีคักคัก

ที่จังหวัดสระบุรีข่วงค่ำของวันที่ 7มกราคม 2562 ที่บริเวรห้องประชุมโรงแรมเกี่ยวอัน จ.สระบุรี ทางด้านชมรมผุ้สื่อข่าวตังหวัด สระบุรี นำโดย นาย สุวัฒน์ พุฒิสกุลวงค์ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย ดร.นารถ วาจาวุทธ ประธานที่ปรึกษาชมรม ผุ้สื่อข่าวตังหวัดสระบุรี ดร.แสงระวี วาจาวุทธ นาย ชัยสิทธิ์ วรคำแหง นาย บุญฤทธิ์ ชัยกุล ที่ปรึกษาชมรมผุ้สื่อข่าวสระบุรี

 


  ได้มีการจัดงานเลี้ยงในวันเทศกาลวันปีใหม่ให้แก่สมาชิกในชมรม โดยในงานดังกล่าวมีสมาชิกนักข่าวในจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมงาน ชึ่งภายในงานได้มีการร่วมรับประทานอาหาร พบปะพร้อมแรกเปลี่ยนคสามคิดในด้านการนำเสนอข่าวในการประขาสัทพันธ์ก่รสื่อสารข่าวแพ่อความเที่ยงตรงพร้อมด้วยการจับฉบากของขวัญภายในงานอย่างสนุกสนานแบบเป็นกันเอง

 

ด้าน ดร.นารถ วาจาทธ ประธานที่ประธานษาชมรมนักข่าวจังหวัดสระบุรี เผยว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะตัวสื่อมวลชลหรือนักข่าวเพื่อมานั่งคุยกันแลกเปลียรความคิดในด้านการนำเสนอข่าวสารของสระบุรีออกไปเพื่อไปในทางที่เที่ยงธรรมและเป็นจริงและแนวสร้างสรรคแก่ชาวสระบุรี  ในขณะเดียวกันยังได้ถือโอกาสเลี้ยงพบปะกับสมาชิกของนักข่าวมนขมรมผุ้สื่อจ่าวจังหวัดสระบุรีอีกด้วยโดยมีทั้งสื่อพิมพ์สื่อทีวี สื่อออไลน์ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นด้วย ชึ่งในวันนี้ถือว่าภายในงานมีความสนุกสนานและเป็นกันเองอยากมาก ขณะเดียวกันตนเองก็ขอให้สื่อสระบุรีมีความสุขตลอดไปพร้อมเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวสระบุรีอย่างท่องแท้

 ภาพ-ข่าว  สมพงษ์ ปานรุ่ง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวที นิวส์  จ.สระบุรี 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน