สระบุรีงานเลี้ยงปีใหม่ ผู้สื่อข่าว เชื่อมความสามัคคีอบอุ่นนักข่าวสระบุรีคักคัก
ที่จังหวัดสระบุรีข่วงค่ำของวันที่ 7มกราคม 2562 ที่บริเวรห้องประชุมโรงแรมเกี่ยวอัน จ.สระบุรี ทางด้านชมรมผุ้สื่อข่าวตังหวัด สระบุรี นำโดย นาย สุวัฒน์ พุฒิสกุลวงค์ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย ดร.นารถ วาจาวุทธ ประธานที่ปรึกษาชมรม ผุ้สื่อข่าวตังหวัดสระบุรี ดร.แสงระวี วาจาวุทธ นาย ชัยสิทธิ์ วรคำแหง นาย บุญฤทธิ์ ชัยกุล ที่ปรึกษาชมรมผุ้สื่อข่าวสระบุรี

 


  ได้มีการจัดงานเลี้ยงในวันเทศกาลวันปีใหม่ให้แก่สมาชิกในชมรม โดยในงานดังกล่าวมีสมาชิกนักข่าวในจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมงาน ชึ่งภายในงานได้มีการร่วมรับประทานอาหาร พบปะพร้อมแรกเปลี่ยนคสามคิดในด้านการนำเสนอข่าวในการประขาสัทพันธ์ก่รสื่อสารข่าวแพ่อความเที่ยงตรงพร้อมด้วยการจับฉบากของขวัญภายในงานอย่างสนุกสนานแบบเป็นกันเอง

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน