เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประกาศแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย
ที่บริเวณธนาคารขยะ ชุมชนสมานมิตร วัดเกษมจิตตาราม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายมานิต​ อ​น​ร​ร​ฆ​มา​ศ​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​เดินทาง​มา​เป็น​ประธาน​ ในพิธีประกาศแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยมี นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ นางสาวนิลเนตร โลหะพระพิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พันตำรวจเอกดิษยเดช พัชรภูวดล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ นางสาวชาครียา เศรษฐเสรี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นางจินดา​ มาแก้ว​ รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จำนวน 9 สถานศึกษา จำนวน 700 คนเข้าร่วมกิจกรรม


ซึ่งตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติและเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐและกำหนดให้จังหวัดอุตรดิตถ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ตั้งแต่ปีพ.ศ 2560 เป็นต้นมาโดยใช้หลักการ 3 ช​ คือใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชนนั้นเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะ มูลฝอยเกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม กระทรวงมหาดไทยจึงจัดทำแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งโดยมีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 2 เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง 3 เพื่อให้ชุมชนกำหนดจุดรวบรวมขยะของชุมชนเพื่อสะดวกในการเก็บขนเพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง 4 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพโดยมีการกำหนดระยะเวลาการเก็บผลแยกตามประเภทและให้มีถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามแผนลดลงแยกก่อนที่ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน