จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญชวนประชาชนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก ภาคใต้
   ที่บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์นางสุชญา การงาน คลังจังหวัดอุตรดิตถ์  นายณัฐวัฒน์  เกตุจันทร์ ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวชาครียา เศรษฐเสรี หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนง.ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องขอเชิญชวนประชาชนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก ภาคใต้


 ตามที่เกิดอุทกภัย จากพยุปาบึกที่ภาคใต้ สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก หลังเหตุการณ์สงบ ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ตั้งจุดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก ภาคใต้ขึ้นที่ ขึ้น ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และในบริเวณร้านมัจฉากาชาด งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถสแกนคิวโอโค๊ดร่วมบริจาค
    โดยเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก” ภาคใต้ สองจุดคือ ที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์และในบริเวณร้านมัจฉากาชาด ในงานงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสนง.ปภ. ร่วมเปิดศูนย์รับบริจาคฯ ในครั้งนี้ อีกทั้ง บริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 510-3-05264-4 ชื่อบัญชี กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ตามที่เกิดอุทกภัย จากพยุปาบึกที่ภาคใต้ สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก หลังเหตุการณ์สงบ ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ตั้งจุดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก ภาคใต้ขึ้นที่ ขึ้น ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และในบริเวณร้านมัจฉากาชาด งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถสแกนคิวโอโค๊ดร่วมบริจาค
    โดยเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก” ภาคใต้ สองจุดคือ ที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์และในบริเวณร้านมัจฉากาชาด ในงานงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสนง.ปภ. ร่วมเปิดศูนย์รับบริจาคฯ ในครั้งนี้ อีกทั้ง บริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 510-3-05264-4 ชื่อบัญชี กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน