จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญชวนประชาชนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก ภาคใต้

   ที่บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์นางสุชญา การงาน คลังจังหวัดอุตรดิตถ์  นายณัฐวัฒน์  เกตุจันทร์ ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวชาครียา เศรษฐเสรี หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนง.ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องขอเชิญชวนประชาชนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก ภาคใต้


 ตามที่เกิดอุทกภัย จากพยุปาบึกที่ภาคใต้ สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก หลังเหตุการณ์สงบ ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ตั้งจุดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก ภาคใต้ขึ้นที่ ขึ้น ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และในบริเวณร้านมัจฉากาชาด งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถสแกนคิวโอโค๊ดร่วมบริจาค
    โดยเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก” ภาคใต้ สองจุดคือ ที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์และในบริเวณร้านมัจฉากาชาด ในงานงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสนง.ปภ. ร่วมเปิดศูนย์รับบริจาคฯ ในครั้งนี้ อีกทั้ง บริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 510-3-05264-4 ชื่อบัญชี กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ตามที่เกิดอุทกภัย จากพยุปาบึกที่ภาคใต้ สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก หลังเหตุการณ์สงบ ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ตั้งจุดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก ภาคใต้ขึ้นที่ ขึ้น ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และในบริเวณร้านมัจฉากาชาด งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถสแกนคิวโอโค๊ดร่วมบริจาค
    โดยเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก” ภาคใต้ สองจุดคือ ที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์และในบริเวณร้านมัจฉากาชาด ในงานงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสนง.ปภ. ร่วมเปิดศูนย์รับบริจาคฯ ในครั้งนี้ อีกทั้ง บริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 510-3-05264-4 ชื่อบัญชี กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์กรณีพายุโซนร้อน “ปาบึก” ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้พี่น้องชาวใต้กว่า 200,000 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก ภาคใต้ ขึ้น ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และในบริเวณร้านมัจฉากาชาด งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับบริจาคเงินส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยสามารถบริจาคผ่าน 2 ช่องทาง คือ ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 510-3-05264-4 ชื่อบัญชี กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ บริจาคโดยตรงที่จุดรับบริจาค ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 08.30 – 16.30 น. และร้านมัจฉากาชาด ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 17.00 – 23.00 น. ซึ่งสามารถสแกนคิวโอโค๊ดร่วมบริจาคได้ อีกทั้งแจ้งขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ปี 2562 โดยสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งความจำนงบริจาคทางโทรศัพท์ ได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-417989
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจของชาวอุตรดิตถ์ที่มีต่อพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยในภาคใต้ว่า “เราคนไทยจะช่วยเหลือและไม่ทิ้งกัน” อีกทั้งเป็นการตอบแทนในคราวที่จังหวัดอุตรดิตถ์เกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่หลายครั้ง ซึ่งพี่น้องในจังหวัดต่างๆ ก็ได้ส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยภาคใต้

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์จังหวัดอุตรดิตถ์ 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน