ชมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบจัดอบรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนลดการสูญเสีย

                วันนี้ 10 ม.ค.62 พันเอกพิเศษหญิง กัลยกร นาควิจิตร ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการรู้ป้องกัน รู้แก้ไข ประสานฉับไว พ้นภัยอุบัติเหตุจราจร ณ สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาวาเอก อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพและประธานคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ ผู้บังคัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมการอบรม


                นาวาเอก อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 2 ม.ค.62 เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 3761 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 463 ราย บาดเจ็บ 3892 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 40.39 ขับเร็วเกินกว่ากำหนด ร้อยละ 28.30 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ 1601-2000 จากข้อมูลดังกล่าว รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

                พันเอกพิเศษหญิง กัลยกร นาควิจิตร กล่าวว่า โครงการนี้มีประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างยิ่ง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 1669 สายด่วนช่วยชีวิต ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและรับทราบถึง การบาดเจ็บบริเวณศีรษะ ในกรณีที่ไม่สวมหมวกนิรภัย รวมทั้งข้อมูลด้านสิทธิการรักษา กรณีข้าราชการเกิดอุบัติเหตุ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน