จังหวัดศรีสะเกษออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
เมื่อวันที่  10  ม.ค.62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา หมูที่ 11  ต.บักดอง  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ  นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล  รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  (พอ.สว) ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่  ต.บักดอง  เขตชายแดนไทยกัมพูชา  เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเสด็จสู่สวรรคาลัย  2  มกราคม  2562  โดยมีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  ตรวจรักษาทางทันตกรรม  บริการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด  การเจาะตรวจหาเชื้อมาเลเรีย  การตรวจหาพยาธิ  บริการแพทย์แผนไทย  และแพทย์ทางเลือก  ควบคู่หน่วยบริการเคลื่อนที่  อ.ขุนหาญ     

 

 

 


นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล  รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาติ จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 28 เมื่อ พ.ศ.2513 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และ ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม


 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง