“แม่แจ่มโมเดล” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ครม.สัญจร
วันนี้ (10 ม.ค. 62) เวลา 10.30 น. ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ การเตรียมรับมือหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน


พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า  ในวันที่มาลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นั้น นอกจากจะมาติดตามผลการดำเนินงานในการเตรียมรับมือหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือแล้ว ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการจัดหาที่ดิน “แม่แจ่มโมเดล” จังหวัดเชียงใหม่ ที่คณะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง และการประชุม ครม.สัญจร นอกจากนี้ ยังเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจร ด้วยกลไกประชารัฐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการที่ดิน การลดการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ตลอดจน การป้องกันรักษาป่า และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่  โดยขณะนี้กระทรวงทรัพยากรฯ กำลังผลักดันร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  และร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ. 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน