หนูน้อยวัย 11 ปี ให้แม่เก็บเงินไว้เป็นค่าเทอม ในกิจกรรมสถาปนาแหล่งผลิตพลทหาร
ในวันนี้ 10 ม.ค.61 ณ บริเวณหน้าพระรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงค์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  นาวาเอกอาทร ชะระภิญโญ ผู้บังคับการศูนย์การฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะบูชา พระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงค์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับสถานที่และกำลังพลของหน่วย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี ศูนย์ฝึกทหารใหม่ฯ  จากนั้นได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด จำนวน 85 ทุน เป็นเงิน 2 แสนบาท


        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมด้านการศึกษา ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุตรของกำลังพลในสังกัด ให้มีความตั้งใจศึกษาหาความรู้ เพื่อใช้ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน