เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ออกปฏิบัติการจู่โจมปิดล้อมเป้าหมายผู้ค้ายาเสพติด ภายใต้ยุทธการฟ้าสางที่เมืองพาน
ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจู่โจมปิดล้อมเป้าหมายผู้ค้ายาเสพติด ครั้งที่ 1 ภายใต้ยุทธการฟ้าสางที่เมืองพานโดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน

เนื่องด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ในการเร่งรัดควบคุมป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมี     สิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต 

 

 

ปฏิบัติการจู่โจมปิดล้อมเป้าหมายผู้ค้ายาเสพติด

ดังนั้นศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ ตำรวจภูธรจังหวัดฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอพรานกระต่าย ได้สนธิกำลังออกปฏิบัติภารกิจจู่โจมปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย ภายใต้ยุทธการฟ้าสางที่เมืองพาน 

 

 

 

จู่โจมปิดล้อม ภายใต้ยุทธการฟ้าสางที่เมืองพาน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง