จังหวัดยโสธรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อน้อมถวายพระราชกุศล

 

 

 

 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อน้อมถวายพระราชกุศล

ณ สนามกีฬาบ้านกระจาย ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร ที่ห่างไกล เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก ปัญหาทางสายตา ปัญหาสุขภาพจิต และมอบเงินช่วยเหลือ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนในพื้นที่

 

 

 

 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อน้อมถวายพระราชกุศล

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง