จังหวัดยโสธรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อน้อมถวายพระราชกุศล

 

 

 

 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อน้อมถวายพระราชกุศล

ณ สนามกีฬาบ้านกระจาย ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร ที่ห่างไกล เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก ปัญหาทางสายตา ปัญหาสุขภาพจิต และมอบเงินช่วยเหลือ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนในพื้นที่

 

 

 

 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อน้อมถวายพระราชกุศล
ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ออกให้บริการ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระจาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนิคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีฐาน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอำเภอป่าติ้ว ฯลฯ เพื่อประชาชนที่มาร่วมงาน จะได้รับบริการอย่างทั่วถึง และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

 

 

 

 

ข่าว ไพรทูล บุญมา ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ยโสธร

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง