ปทุมธานีนายกบ้านกลางมอบทุนการศึกษากว่า241ทุนและอุปกรณ์การเรียนให้เด็ก2โรงเรียน
  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ม.ค.62 นาย สายัณ นพขำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมสมาชิกเทศบาลและข้าราชการ ร่วมกันแจกทุนการศึกษาจำนวน 241 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อม อุปกรณ์การเรียน และจักรยาน ให้กับโรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)และ โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 


 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศการพัฒนาศักยภาพจึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่งคนดีของสังคมและมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิต วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ท่านนายกได้มอบ คำขวัญวันเด็กคือเด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเป็นผู้ให้มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมรวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
   ด้าน นางอิสรา ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบโรงเรียนและร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามคำเชิญชวนขององค์การสหพันธ์สวัสดิภาพเด็ก ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติสำหรับปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวโรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขึ้นซึ่งทางโรงเรียนมีเด็กทั้งหมด 250 คน เด็กที่ได้รับทุนจำนวน 119 ทุนซึ้งอยู่ในเขตของ ต.บ้านกลางแห่งนี้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง