โรงเรียนเพชระศึกษาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ นำรถถังเบารุ่น เอม 41และรถฮัมวี่ เอม 1026 ติดปืนกลเล็ก เด็กๆ ชื่นชอบและให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ

         ที่โรงเรียนเพชระศึกษา ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยนายทรรศิน สินธุเวชญ์ เจ้าของโรงเรียนได้จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีเด็กๆร่วมงาน จำนวนมาก โดยมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆเช่นการประกวดร้องเพลง การเล่นเกมปาเป้า เกมตอบปัญหา แข็งขันการประกวดเต้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนเพชระศึกษายังได้นำรถถังเบารุ่น เอ็ม 41 และรถฮัมวี่ ติดปืนกลเล็กรุ่น เอม 1026 จาก ม.พัน 9 กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก  มาจัดแสดงให้กับเด็กๆได้เข้าชมอย่างสนุกสนาน

โรงเรียนเพชระศึกษาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ นำรถถังเบารุ่น เอม 41และรถฮัมวี่ เอม 1026 ติดปืนกลเล็ก

ซึ่งเด็กๆ ได้ขึ้นไปปีนป่ายเล่น ทำท่าทางขับรถตามจินตนาการของเด็กๆ โดยมีพี่เลี้ยงเป็นเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการจัดซุ้มการละเล่นต่างๆ โดยเด็กๆในแต่ละคนที่เข้าร่วมในกิจกรรมต่างได้รับรางวัลจากพี่ๆนักเรียนเป็นขนม เป็นของขวัญต่างๆ เช่นตุ๊กตา ขวดน้ำ กระเป๋า เสื้อ สมุด ส่วนบรรยากาศการระเล่นของเด็กๆเป็นไปด้วยความสนุกสนานกันเป็นอย่างมาก 

รถถังเบารุ่น เอ็ม 41 และรถฮัมวี่ ติดปืนกลเล็กรุ่น เอม 1026 จาก ม.พัน 9 กองทัพภาคที่ 3
การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ เพื่อปลูกฟังให้เด็กๆได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความสุข สงบในครอบครัวของตนศึกษา บ่มเพาะสติปัญญาให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา 

ขวัญชัย ยุทธ์ธนสุนันท์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดกำแพงเพชร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง