อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ดูโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นำร่องในพื้นที่โคราช
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านวังม่วง หมู่ 1 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา นายสุวัจน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำแหล่งน้ำมาพัฒนาปรับปรุงฟิ้นฟูแล้วมาใช้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักในครัวเรือน พืชเศรษฐกิจใช้น้ำน้อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยมีประชาชนให้การต้อนรับเป็นประจำนวนมาก

 


อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเดิ่งหินตั้ง บนเนื้อที่ 60 ไร่ ความลึกเก็บกัก 4 เมตร ความจุ 542,200 ลูกบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนด้านน้ำ ในการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากการกักเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำประชาชนยังไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นพ้นขีดความยากจน 32,000 บาท/ปี พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 30 ไร่ ครัวเรือนได้ประโยชน์ 120 ครัวเรือน

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง