อาชีวะสร้างอาชีพ สร้างรายได้...อาชีวศึกษาหนองคายจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
วันที่  11 ม.ค.62  เวลา  09.00 น.  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ศูนย์ราชการจังหวัด  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562  ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

 

 

 

 

 

 

 

อาชีวะสร้างอาชีพ สร้างรายได้

นายมงคล  แก้วรอด  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  กล่าวว่า   การจัดโครงการดังกล่าว  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา  พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  และประชำชนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการชุมชน  สังคม  ตลอดจนเพื่อสร้างงาน  สร้างรายได้ระหว่างเรียน   เป็นการมอบความสุขเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน   ด้วยการพัฒนาและสร้างอาชีพ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยการพัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีวศึกษาหนองคายจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน