พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ พร้อมคณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากพนัง
บ่ายวันนี้( 11 ม.ค.62) นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ ร่วมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก พร้อมทั้งนำคณะ พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บังคับการหน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุก ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก และตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยพายุโซนร้อนปาบึก "BABUK"


โอกาสนี้ พล.ร.อ.ปวิทย์ รุจิเทศ รองผู้บังคับการหน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีต่อผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก และให้มาติดตามการช่วย ให้จิตอาสามาเป็นกำลังเสริมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในส่วนของการปฏิบัติงานของจิตอาสา ในส่วนภูมิภาคใช้สถานที่กองทัพภาคที่ 4 เป็นจุดแรกในการบริหารการจัดการองค์กรของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยมีผู้รับผิดชอบตามภาคต่าง ๆ ทั้งภาคที่ 1,2,3,4 ที่จะมาคอยประสานงาน โดยให้แต่ละจังหวัดรวบรวมจิตอาสาที่สมัครเข้ามาและรวบรวมความชำนาญในแต่ละด้าน เพื่อเป็นฐานข้อมูล และเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถระบุบุคคลเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในวันพรุ่งนี้(12 ม.ค.62)รองผู้บังคับการหน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อยปาบึก ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเชียรใหญ่ ตามลำดับต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง