บ่อเต่ากองทัพเรือจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้เด็กร่วมปล่อยเต่าลงสู่ท้องทะเล
                วันนี้12 ม.ค.62 ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานเดินทางมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ มาเที่ยวในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเยาวชนและเด็ก ๆหลั่งไหลเดินทางเข้ามาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสาย


                พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กล่าวว่า ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้ร่วมกับอำเภอสัตหีบ สภ.สัตหีบ ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน