สีสันงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 คึกคักทั่วไทย
วันที่ 12 มกราคม เมื่อเวลา 10.00 น . ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยการตั้งเวทีชั่วคราวและกางเต็นท์รอบเวที เพื่อให้เด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองได้หลบแดด และทำกิจกรรมภายในร่ม พร้อมกันนี้ได้แจกขนม ไอศครีมและ ตอบทายปัญหา วาดภาพ ระบายสีและอื่นๆ ส่วนบนเวทีจัดให้มีการแสดงของเหล่าเด็กน้อยเริ่มตั้งเด็กเล็กอนุบาลจากสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ตำบลบ้านแป้น รวมถึงเด็กชั้นประถม ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กวันนี้กันอย่างคึกคักและสนุกสนาน ซึ่งสร้างความสุขเพลิดเพลินสนุกสนานให้แก่เด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กสำหรับปีนี้อย่างมาก โดยปีนี้นายเอกภพ สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาการแทนนายอำเภอโพนนาแก้ว เป็นประธานพิธีเปิด ขณะเดียวกันการแสดงและความสามารถของเด็กเก่งเกินวัย กล้าคิด กล้าแสดงถึงแม้ว่าจะชนบทอยู่ห่างไกล แต่อย่างไรก็ตามงานวันเด็กวันนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เชื่อว่าทุกพื้นที่ก็คงสนุกสนานคึกคักไม่แตกต่างกัน

 


นายตรีทด เพ็งสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น กล่าวว่า กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ อบต.บ้านแป้น ได้จัดขึ้นทุกปี ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลบ้านแป้น ตลอดจนสถานศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอดทุกปี โดยเฉพาะปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค. 26 ) ที่นำเครื่องจักรกล รถเกรด รถบรรทุกมาให้เด็กได้ขึ้นเล่นและสัมผัสของจริง ส่วนกิจกรรมของเด็ก อบต. จะเน้นในเรื่องของคุณธรรม ความสะอาด คิดสร้างสัน และมีจิตอาสา ตามคำขวัญของนายกรัฐมนตรี ( พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน