ปทุมธานี เด็กลุยเล่นเกมส์ชิงของรางวัลในงานเมล็ดพันธุ์ของพระราชา ปลูกฝังประสบการณ์ให้เติบใหญ่
   เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 มกราคม 2562 ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพ่อแม่และผู้ปกครองพาลูกหลานเที่ยวชมงานเมล็ดพันธุ์ของพระราชา เพื่อให้เด็ก ๆ ได้สร้างประสบการณ์ให้เติบใหญ่เป็นต้นไม้ที่แข็งแรง หยั่งรากลึกลงดิน ออกดอกผลที่สวยงามกล้าที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตามวิถีของตนเอง เพื่อสร้างพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


     พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้แบบมีชีวิต ที่ให้ความสำคัญกับเด็ก เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา และขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต และเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจ เรียนรู้วิถีเกษตรจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ได้ความรู้ฝึกทักษะการเกษตรสู่การพึ่งพาตนเองในอนาคต สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง ภายใต้คำขวัญ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ” โดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน