อ่างทอง วันเด็กสนุกสนานสร้างสรรค์เทศบาลเมืองส่งเสริมการแสดงออกมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
วันนี้ 12 ม.ค. 62  บริเวณบริเวณขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง  ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นางสาวอรวรรณ  สุวพันธุ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  เป็นประธานได้เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2562  โดยเทศบาลเมืองอ่างทอง  ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กกันอย่างสนุกสนาน  สร้างสรรค์  ส่งเสริมการแสดงออก  เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กกันอย่างคึกคักสนุกสนาน  โดยมีเด็ก ๆ  มาแสดงโชว์ความสามารถ  พร้อมเล่นเกมส์กันอย่างสนุกสนาน  รับของรางวัลกันไปอย่างจุใจ

 

อ่างทอง วันเด็กสนุกสนานสร้างสรรค์เทศบาลเมืองส่งเสริมการแสดงออกมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ด้าน นางสาวอรวรรณ  กล่าวว่า  วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี  รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง  ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน  รู้จักหน้าที่  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก  มีร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

 

อ่างทอง วันเด็กสนุกสนานสร้างสรรค์เทศบาลเมืองส่งเสริมการแสดงออกมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน