วันเด็กชายแดนแม่สอด คึกคัก เยาวชนไทย-เมียนมา นับพันเที่ยวงาน และร่วมคลินิกฟุตบอล วันเด็กไทย เมียนมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 12 มกราคม 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีเด็กชาวไทยและเมียนมาร์ในพื้นที่ชายแดนไทยด้านอำเภอแม่สอด เข้าร่วมงาน กว่า 2,000 คน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน ตัดผมฟรี เล่นเกมส์แจกของขวัญ ตลอดจนซุ้มรับประทานอาหารฟรี แจกให้กับผู้ปกครองและเด็ก ๆ ที่เข้ามาร่วมงาน โดยเฉพาะไอศครีม ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กชายแดนรับประทานได้อย่างเต็มที่จนเด็กๆ หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมาก ทำให้คณะผู้จัดกิจกรรมยิ้มด้วยความประทับใจกันทั่วหน้า

นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เปิดเผยว่า หน่วยงานภาคราชการควรตระหนักถึงภารกิจในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติ คุณภาพของเด็กและเยาวชนส่งผลถึงคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในอนาคต และการพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องเน้นพัฒนาการให้ครบทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วยร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เล็งเห็นและต้องการให้เด็กและเยาวชนเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะส่งผลสำคัญในการพัฒนาอย่างยังยื่น จึงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ รวมไปถึงเพื่อประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนที่ประกอบคุณงามความดีสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง 

อปท. ส่วนราชการอำเภอแม่สอด ให้ความสำคัญวัดเด็กแห่งชาติ เด็กไทย-เมียนมา นับพันเที่ยวงาน วันเด็ก คึกคัก

โดยบรรยากาศทั่วไปในการจัดงานวันเด็กของอำเภอแม่สอด บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยเฉพาะซุ้มของทหาร ที่ได้นำอาวุธมาจัดแสดงให้เด็กได้ชม และได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ ที่เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการจัดงานวันเด็กทุกพื้นที่ของอำเภอแม่สอด หน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ต่างนำของขวัญมอบให้เด็กไทย และเด็กชาวเมียนมาร์ที่ร่วมกิจกรรมตามสถานที่ราชการต่าง ๆ  เป็นจำนวนมากในช่วงเช้านี้

ในขณะที่เทศบาลนครแม่สอด นำโดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ทำการเปิดคลินิกฟุตบอล เพื่อสอนเทคนิคการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนที่สนใจในกีฬาฟุตบอล โดยมีน้องนักเรียนที่เล่นฟุตบอลอยู่ในทีมฟุตบอลเยาวชนนครแม่สอดเอฟซี และนักเรียนทั้งไทยและเมียนมาเข้าร่วมฝึกในครั้งนี้กว่า 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเด็กนักเรียนมีทักษะในการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้อง ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่สนใจในกีฬาฟุตบอล ให้ก้าวไปสู่นักฟุตบอลอาชีพ ในอนาคต โดยได้แนะนำเทคนิคการเล่นฟุตบอล ที่ประกอบด้วย เทคนิคการควบคุมบอล เทคนิคการยิงประตู เทคนิคการเล่น 1 ต่อ 1 ซึ่งสมารถนำเทคนิคต่างๆไปปรับใช้ในการเล่นฟุตบอลได้ ซึ่งปัจจุบันนักฟุตบอลอาชีพ เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เยาวชนใฝ่ฝัน อยากจะเป็นในอนาคต เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

ทั้งนี้ในการเปิดคลินิกฟุตบอลโดยนำทีมชั้นนำจาก 4 สโมสร 3 ชาติ ประกอบด้วย สโมสรกำแพงเพชร เอฟซี จาก Thai League 3 ประเทศไทย -ทีมสโมสร อันซานฮาลเลลูยาห์ ทีมในโคเรีย เนชั่นแนล ลีก จากเกาหลีใต้- และทีม สโมสร S.K.K THAUNG YING FC ทีมจากสหภาพเมียนมาร์ และสโมสรนครแม่สอด ยูไนเต็ด “ราชันตะวันตก” ทีมจาก Thai League 4 ให้ความรู้พร้อมเคล็บลับเทคนิคการเล่นฟุตบอลให้กับเด็ก ๆ ที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อนำไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไป

 

วันเด็กแห่งชาติ ชายแดนไทย เมียนมา ด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน