ครั้งแรกในลำพูน!!! “วันเด็ก-สามเณร” ประจำปี 2562
“นายบัณฑิต กองทรัพย์” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตลำพูน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยธนาคารออมสินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสามเณรที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้ปรึกษาหารือความเหมาะสมกับพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภัญชัยวรมหาวิหาร ท่านเห็นควรให้จัดกิจกรรมนี้ให้สามเณร ให้ได้รับความสุขเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ ถาม-ตอบธรรมมะ รวมถึงถวายภัตตาหารเพล ในโอกาสวันเด็กแห่งชาตินี้ ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ ตั้งใจ ขยัน ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้คำขวัญวันเด็ก ปี 2562 ที่ว่า เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ


“นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช” ปลัดจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย  และในปีนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระราโชวาท ความว่า “เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า”


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน