อบต.หนองประดู่ งานวันเด็กแห่งชาติยิ่งใหญ่
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 12 มกราคม 2562 อบต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 นำโดย ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานและอ่านสารนน์จากท่าน พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" มีผู้ร่วมงานนำโดย นางเบญจวรรณ เชื้อเล็ก กิ่งกาชาดอำเภอเลาขวัญ นางวงษ์เดือน ทองยิ้ม กำนัน ต.หนองประดู่ พ.ท.ณรงค์ศักดิ์ บุญพุ่มพวง รอง หก.กยก.มทบ.17 จนท.ตร.สภ.เลาขวัญ จนท.ตชด.13  มี นายมงคล ทองยิ้ม นายก อบต.หนองประดู่ ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า อบต.หนองประดู่ ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ เป็นการทำกิจกรรมตามภารกิจอำนาจหน้าที่เป็นประจำทุกปี


พร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กที่ทำความดีสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลหนองประดู่ ของโรงเรียนในพื้นที่ 7 แห่งคือ 1.ร.ร.บ้านตลุงเหนือ มอบโดย นายประเทือง แผนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฯ 2.ร.ร.บ้านโป่งไหม มอบโดย นายไพรัช พวกยะ ผู้อำนวยการฯ 3.ร.ร.หนองประดู่ มอบโดย นายมานพ ช้างวงศ์ ผู้อำนวยการฯ 4.ร.ร.บ้านหนองตาอ้าย มอบโดย นางวรรณา กลิ่นพุฒซ้อน รก.ผอ.ฯ 5.ร.ร.บ้านหนองปรือ มอบโดย ว่าที่ พ.ต.พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฯ 6.ร.ร.บ้านน้ำโจน มอบโดย นายศิลป์พิสุทธิ์ พันชะวะนัด ผู้อำนวยการฯ 7.ร.ร.บ้านหนองไก่เหลือง มอบโดย นางหทัยกาญจน์ ชงกูล ผู้อำนวยการฯ มีนายชำนาญ วรรณโชติ ประธานสภาฯ นายทรงศักดิ์ ตั้งเจริญทรัพย์ รอง นายกฯ นายยอดชาย จ้อยศรีเกตุ เลขานายกฯ อบต.หนองประดู่ คณะสมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน