ตำรวจภูธรภาค 3 จัดกิจกรรมวันเด็กปี 62 อย่างคึกคัก
ผู้สื่อข่าวรายการว่าวันนี้ ( 12 ม.ค.62 ) เวลา 08.00 น. ที่ลานด้านหน้าอาคารตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก รอง ผบช.ภ.3 ได้เป็นประธานเปิดงาน "กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ของตำรวจภูธรภาค 3" โดยมีผู้บังคับบัญชาร่วมพิธี อาทิ พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รอง ผบก.อก.ภ.3 ,พ.ต.อ.มารุต เรืองจินตนา รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พร้อมข้าราชการและแม่บ้านตำรวจภูธรภูธรภาค 3

 


วันเด็กแห่งชาติปีนี้ตำรวจภูธรภาค 3 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขึ้นพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศการพัฒนาศักยภาพจึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญาด้านวิชาการและด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุลพร้อมกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิดทำสิ่งใหม่ๆที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอนาคตของเด็กคืออนาคตของชาติเด็กจึงควรได้รับความรักความดูแลเอาใจใส่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนและอบรมปลูกฝังในสิ่งที่ดีงามจึงได้เรียนรู้ประสบการณ์ให้โอกาสและส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตัวเองด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตใจสาธารณะประกอบกับมีความรู้ความสามารถแล้วก็จะสามารถปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไปเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2562ผมขอส่งความรักความปรารถนาดีไปยังเด็กและเยาวชนคนไทยที่รักทุกคนและขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป(พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก รอง ผบช.ภ.กล่าว)

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน