ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลเทพนคร จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อปลูกฝังให้เด็ก มีพลานามัยที่สมบูรณ์
ที่สนามกีฬาชั่วคราวเทศบาลตำบลเทพนคร นายนเรศ อินทปัตย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กตำบลเทพนคร นางวันเพ็ญ อินทรสูตร ปลัดเทศบาลตำบลเทพนคร ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กล่าวว่า 

ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลเทพนคร จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อปลูกฝังให้เด็ก มีพลานามัยที่สมบูรณ์

การจัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กตำบลเทพนครในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันกีฬาในระดับเด็กเล็ก ภายในตำบลเทพนคร รวมทั้งหมด 6 ศูนย์เด็กเล็กซึ่งจัดให้มีการแข่งขันกีฬา จำนวน 4 ประเภท คือ กีฬาโยนบอลใส่ตะกร้า กีฬาตักน้ำใส่ขวด กีฬาลิงอุ้มแตง กีฬาป้อนเหยื่อ กีฬาโยนห่วงใส่หลัก 

เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กเล็ก เด็กปฐมวัยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้ออกกำลังกาย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง