ทหารและจิตอาสาฯเกือบ 100 ชีวิต รวมพลังสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าที่โคราช
ครบุรี – วันที่ 23 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอำเภอครบุรี พร้อมด้วยกำลังพลทหารกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยเคลื่อนที่เร็วกองทัพภาคที่ 2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี เกือบ 100 คน ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ จำนวน 5 หลัง ภายในหมู่ดอนกระชาย ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินทำกินเพื่อการเกษตร จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับชาวบ้านที่เคยบุกรุกเขาภูเทพเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี ท้องที่ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า จนต้องอพยพลงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา  เนื่องจากชาวบ้านกลุ่มนี้บางส่วนเป็นผู้ยากไร้ ขาดแคลนทุนทรัพย์และแรงงานในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่  สร้างความปลาบปลื้มตื้นตันใจให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่กำลังจะได้บ้านหลังใหม่เป็นอย่างมาก

 


ทหารและจิตอาสาฯเกือบ 100 ชีวิต รวมพลังสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าที่โคราช

ำหรับหมู่บ้านดอนกระชาย เป็นหมู่บ้านที่ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินทำกินเพื่อการเกษตร จัดสรรที่ดินจำนวน 500 ไร่ จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับชาวบ้านที่เคยบุกรุกเขาภูเทพเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี ท้องที่ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า จนต้องอพยพลงมารวมถึงชาวบ้านไร้ที่ดินทำกินในเขต ต.ครบุรี รวมทั้งสิ้น 54 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

 

 

ทหารและจิตอาสาฯเกือบ 100 ชีวิต รวมพลังสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าที่โคราช

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน