ศรีสะเกษจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
เมื่อวันที่  25  ม.ค.62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องประชุมศรีลำดวน  3  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายไพชยนต์ ชนะกาญจน์  ประชาสัมพันธ์  จ.ศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์  เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น  ประจำปี  2562  โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง  เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้  และมี นายนเรศ  สุวรรณกูฎ  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) ประจำ  จ.ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

 


นายไพชยนต์  ชนะกาญจน์  ประชาสัมพันธ์  จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำความรู้  ความเข้าใจในการเลือกตั้งท้องถิ่น ไปขยายผลในชุมชน สังคม และท้องถิ่น โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึง  การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นและออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปด้วย ความสุจริตและโปร่งใส

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน