ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
   ที่ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ เดินทาง​มา​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิดงาน​ จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมี นายมานิต​ อนรรฆมาศ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์​ นางสาวนิตยาวรรณ​ เลื่อนลอย​ พัฒนาการจังหวัด​ นางสุชญา​ การงาน​ คลัง​จังหวัด​ นางสุพัชรา​ บุญ​เกิด​รัมย์​ สรรพสามิต​พื้นที่​อุตรดิตถ์​พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและ​พันอากาศเอก​มณฑล​ ป้องป้อม​ ผู้อำนวยการสำนักงานธกสจังหวัดอุตรดิตถ์และผู้จัดการธกส ทั้ง 9 อำเภอ และตัวแทนเกษตรกร จำนวนกว่า 300 คนเข้าร่วม


ในการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561​ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)​ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินของรัฐบาลสังกัดกระทรวงการคลังมีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบทโดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินแก่เกษตรกร องค์กรชุมชน ผู้ประกอบการภาคการเกษตร สถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นองค์ประกอบในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และยังมีภารกิจในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการในการรับฝากเงินเหมือนสถาบันการเงินอื่นๆทั่วไป และเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ก็เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภท 1 ของธนาคาร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน