คืนวันแห่งเกียรติยศ 52 ปี !! ชาวชมพู – น้ำเงิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 21.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมืองหนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานคืนแห่งเกียรติยศ ของชาวชมพู – น้ำเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ดร.สมคะเน พิสัยพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย คณะครู คณะสมาคมผู้ปกครองและครู และศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

คืนวันแห่งเกียรติยศ 52 ปี !! ชาวชมพู – น้ำเงิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561

แพทย์หญิงฤดีมล สกุลคู นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร กล่าวว่า กิจกรรม “คืนแห่งเกียรติยศ” เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และสำคัญประจำปี ของชาวชมพู - น้ำเงิน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นครบรอบ 52 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนผู้มีเกียรติทั้งหลาย ได้มาพบปะสังสรรค์ร่วมกิจกรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่ในรอบปี ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาส ให้บรรดาศิษย์ทั้งหลาย ได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันในสถาบัน ความสามัคคี ความสามารถ ความภาคภูมิใจ ตลอดจนการแสดงความยินดีแก่ผู้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ที่นำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่ตนเองและโรงเรียน ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นเวทีที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ศิษย์ปัจจุบันได้ยึดถือและนำไปเป็นแบบอย่างในการสร้างความสำเร็จมาสู่ตนเองในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คืนวันแห่งเกียรติยศ 52 ปี !! ชาวชมพู – น้ำเงิน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง