สมาคมแม่บ้านมหาดไทย-แม่บ้าน กฟภ -แม่บ้านการประปานครหลวงเข้า กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย-แม่บ้าน กฟภ -แม่บ้านการประปานครหลวงเข้า กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์  ส่วนที่ จังหวัดสระบุรี ที่บริเวณ มูลนิธิองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์ ต.คชสิทธิ์   อ.หนองแค จ. สระบุรี  ด้าน  ดร. ปฤถา พรทุมเลิศ นายกสมาคม กลุ่มสมาคมแม่บ้านมหาดไทย   นาง. พัชรี ปรีเปรม ประธานชมรมแม่บ้าน กฟภ.   นส.  สุภาภรณ์  ภัคดีจรัส ประธานชมรมแม่บ้านการประปานครหลวง  พร้อมคณะ ร่วม 100 คน ได้เดินทาง เข้ามากราบขอพรหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นองค์พระองค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสระบุรี  โดยมี นาย แปลก เทพรักษ์ นายอำเภอ หนองแค จ. สระบุรี  นาย  ประเสริฐ ค้ำฟ้า และ นาย บัญชา  ไพบูลย์ภิญญาเลิศ  และ นาย  แดน งามสุทธิ์  คณะกรรมการขององค์หลวงพ่อสำเร็จคอยให้การต้อนรับคณะผุ้เดินทางมา


  หลังจากนั้น คณะกลุ่มแม่บ้าน ดังกล่าวได้นำดอกไม่ธูปเทียน เข้ากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เป็นศิริมงคลของครอบครัวและการงาน พร้อม ได้เข้ารับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่คณะกรรมการ กล่าวถึงประวัติความเป็นมาขององค์หลวงพ่อสำเร็จ ที่ประดิษฐานที่ดังกล่าว


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน