อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางปั่นจักรยานหมู่บ้านและกรรมสร้างสรรค์ปั่นจักรยานสืบสานวัฒนธรรมสัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชนชมสวน
ที่ศาลาเอนกประสงค์​บ้านนอกด่านหมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล​ อำเภอลับแล​ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสหวิชอภิชัยวิศรุตกุล​ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์เดินทางไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมสำรวจเส้นทางปั่นจักรยานหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปั่นจักรยานสืบสานวัฒนธรรมสัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชนชมสวนผลไม้โดยมีนางสาวนิลเนตร​ โลหะพระพิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายแสงวัฒน์​ อรุณนิธิ​ ผู้จัดการบริษัทมงคลสมัย​ จำกัด​ นายธงชัย​ ศิริกาญจนารักษ์​ นางกัญญาวีร์  ศิริกาญจนรักษ์​  จากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ อุปนายกสมาคมสหพันธ์​ท่องเที่ยว​ภาคเหนือ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ ปลัดอำเภอลับแลพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ภายใต้กรอบการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ


ให้มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานความได้เปรียบเชิงวัฒนธรรมประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาไทยในมุมมองใหม่​ เน้นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวิถีความเป็นไทยเพื่อให้เกิดความเข้าใจยอมรับความเป็นไทยและให้มีการรับรู้อย่างกว้างขวางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศที่กำหนดแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้การสร้างสรรค์และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาซึ่งเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศในการผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีคุณภาพสูงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมจากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา​ โดยเน้นการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในระดับหมู่บ้านโดยมีเป้าหมายให้เกิดหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผนวกเข้ากับองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการเชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง