อากาศใกล้วิกฤติท้องฟ้าหมองฝุ่นปกคลุมทั้งวัน ผู้ว่าลำพูนประกาศห้ามเผาวันแรกพร้อมขอความร่วมมือโรงงานและปชช.ห้ามเผาเด็ดขาด
อากาศใกล้วิกฤติท้องฟ้าหมองฝุ่นปกคลุมทั้งวัน ผู้ว่าลำพูนประกาศห้ามเผาวันแรกพร้อมขอความร่วมมือโรงงานและปชช.ห้ามเผาเด็ดขาด

           วันที่ 1 ก.พ. 62 จากสถานการณ์ฝุ่นละออง ได้เพิ่มขึ้นจนปกคลุมพื้นที่จังหวัดลำพูนหลายพื้นที่ ค่า PM 2.5 สูงตั้งแต่ 100-126  ทำให้อาจจะก่อเกิดผลกระทบกับประชาชน ซึ่งปกตินั้นสภาพอากาศจะเลวร้ายในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายนของทุกปี แต่ปีนี้ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประสบปัญหาฝุ่นละอองที่มาเร็วกว่าปกติ

สภาพอากาศลำพูนส่อวิกฤติหนัก

ภาคส่วนราชการให้ความสำคัญกับปัญหานี้ มีการประชุมกับคณะกรรมการและภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกวัน ล่าสุดวันนี้เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จึงได้ลงนามคำสั่งห้ามเผาในเขตอำเภอเมืองลำพูนก่อน คือตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562  ส่วนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านธิ อำเภอป่าซาง อำเภอแม่ทา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ผู้ว่าสั่งด่วนห้ามเผาทุกชนิดเริ่มวันนี้

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง