ยื่นหนังสือ สนช.ให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
วันนี้ 1 ก.พ.62 นายสะท้าน ชีววิชัยพงศ์  ตัวแทนกลุ่มสหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (แม่ฮ่องสอน-ตาก) เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ พร้อมด้วยเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน – ตาก ​ จำนวนกว่า​ 40 คน​ร่วมกันยื่นหนังสือ สนช.ขอให้ชะลอการพิจารณา​ร่างพระราช​บัญญัติ​อุทยานแห่งชาติ​   โดยมีนายล้อมเดช ยาใจ  ปลัดอาวุโส อ.สบเมย  รับมอบหนังสือขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราช​บัญญัติ​อุทยานแห่งชาติ​ ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ยื่นหนังสือ สนช.ให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ

นายสะท้าน ชีววิชัยพงศ์  ตัวแทนกลุ่มสหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (แม่ฮ่องสอน-ตาก) เครือข่ายที่ดินป่าไม้ เผยว่าตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)​ กำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับที่ เสนอโดยคณะรัฐมนตรีโดยที่ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนร่วมกับอุทยานแห่งชาติหรือการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 และขาดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่หรือบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติ ในทางกลับกันจะทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต เช่นมาตรา 63 การกำหนดการแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไว้ในบทเฉพาะกาลและให้เป็นไปตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งมติดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหามาเป็นเวลา 20 ปี โดยที่ไม่มีชุมชนใดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้รับการแก้ไขปัญหา การกำหนดให้มีการอนุญาตเป็นรายบุคคลและไม่เกินคราวละ 20 ปีทำให้เกิดความไม่มั่นคงในชีวิต ความจำเป็นในการดำรงชีพ

ยื่นหนังสือ สนช.ให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน