กรรมาธิการพลังงานลงพื้นที่เมืองกาญจน์ ดูการแก้ปัญหาขยะ อบต. แก่งเสี้ยน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 ก.พ. 2565ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เพื่อร่วมประชุมและรับฟัง การดำเนินการบริหารจัดการ เกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พลตรีรังษี กิตติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 ประธานดำเนินการโครงการความร่วมมือการบริหาร และจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ พนักงาน และ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เจ้าหน้าที่ทหารจาก มณฑลทหารบกที่ 17 รอง กอ.รมน.กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม

 

 

 

ลงพื้นที่บ่อขยะ

   ทั้งนี้ พล.ต.รังษี ได้บรรยายสรุปว่า การดำเนินการโครงการ บริหารจัดการขยะ เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปีสามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการขยะ ที่ใช้เครื่องคัดแยก สามารถแก้ปัญหาได้เพียง 50% เพราะเนื่องจากขีดความสามารถ ของเครื่องคัดแยก จะไม่สามารถทำได้กับพลาสติกและโฟม ที่ทำเป็นโต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ที่นอน เสื้อผ้า หมอน มุ้ง ตู้ เตียงและอื่นๆ วัสดุดังกล่าวจึงไม่สามารถบริหารจัดการได้

จากการที่ไปดูงานโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า จากการเผาขยะที่ประเทศจีน พอสรุปได้ว่าการบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน ได้ประโยชน์ จากการทำโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเผาขยะ มี 4 ประการคือ 1. สามารถกำจัดขยะได้ 100% 2. เพิ่มความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศ 3. สามารถสร้างงานให้กับประชาชน และ 4. เป็นการส่งเสริมการลงทุน ให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย

  หลังจากรับฟังบรรยายสรุป ประธานในพิธี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีการปรึกษาพูดคุย เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน เพื่อนำไป เข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการ การพลังงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทำการพิจารณาอีกครั้ง

 

 

 

ลงพื้นที่บ่อขยะ 2

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน