"ชินวรณ์ ” รอง หน.พรรค ปชป. เปิดศูนย์ประสานงานพรรค ปชป.เขต 5 เมืองคอน ชูนโยบายวาระนครศรีธรรมราช 10 ข้อ
“ ชินวรณ์ ” รอง หน.พรรค ปชป. เปิดศูนย์ประสานงานพรรค ปชป.เขต 5 เมืองคอน ชูนโยบายวาระนครศรีธรรมราช 10 ข้อ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 ก.พ.62 ณ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง พรรค ปชป.เขต 5 นครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ในตลาดคลองจันดี หมู่ 4 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ รอง หน.พรรค ปชป.และว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรคปชป.เขต 5 นครศรีธรรมราช ได้เปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งโดยมีพิธีสงฆ์และประชาชนในพื้นทีมาร่วมพิธีจำนวนมาก


โดยนายชินวรณ์ ได้กล่าวนโยบายวาระนครศรีธรรมราชโมเดล10 ข้อ ประกอบด้วยการสนับสนุนการขึ้นบัญชีมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และเมืองประวัติศาสตร์ภาคใต้,การสนับสนุนพัฒนานครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว สนับสนุนเมืองทุ่งสงเป็นชุมทางเศรษฐกิจโลกศูนย์กระจายสินค้าและอำเภอใกล้เคียงเป็นนิคมอุตสาหกรรม สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภาคใต้และยกระดับสู่สากล สนับสนุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรพ.ศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช ใหญ่เป็นระดับพรีเมี่ยม สนับสนุนตลาดกลางยางพาราจันดี นครศรีธรรมราชให้เป็นตลาดซื้อขายจริง และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมนิคมสีเขียว สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งเขาหลวงและลุ่มน้ำปากพนังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตนครศรีวิถีชีวิตไทย ส่งเสริมให้นครศรีธรรมราชเป็นตลาดศูนย์กลางผลไม้และพืชผักในภาคใต้ สนับสนุนการกระจายอำนาจท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดจัดการตนเองไปสู่มหานครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน