อุบลฯ วางศิลาฤกษ์สร้างพุทธฆณฑลมณฑลอุบลราชธานี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่ตะวันออกปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธฆณฑลมณฑลอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.62 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานี  ถนนแจ้งสนิท กม.30 บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่ตะวันออกปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ประทานในพิธีวางศิลาฤกษ์  สร้างพุทธฆณฑลมณฑลอุบลราชธานี 

อุบลฯ วางศิลาฤกษ์สร้างพุทธฆณฑลมณฑลอุบลราชธานี

โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กราบถวายรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนา เบื้องต้นได้สำรวจพื้นที่หลายแห่ง และคณะกรรมการจัดสร้าง โดยพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานาวา ประธานกรรมการจัดสร้างพุทธมณฑล ในนามพระพุทธมณฑล อุบลราชธานี ได้มีมติร่วมกัน โดยใช้ที่ดิน ราชพัสดุแปลง เลขที่ อบ.2866 และแปลงเลขที่  3126  มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 369  ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา บริเวณบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่ก่อสร้าง และวางแผนก่อสร้างในวงเงินงบประมาณ  3 พันล้านบาท ซึ่งขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและจากมูลนิธิจัดสร้าง

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน