หมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตยไทยฯ จัดทำ สื่ออาสาหมู่บ้าน ปกป้องการเลือกตั้งที่สุจริต ให้ เที่ยงธรรมและโปร่งใส
วันที่ 3 ก.พ. 62  เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตย เขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง อ.เมืองอุดรธานี นายอานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตยไทย แห่งประเทศไทย อดีตผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง พร้อมด้วย พร้อมด้วยเครือข่ายผู้รักประชาธิปไตยไทย ประกอบด้วย นายสมชัย แสงทอง ประธานหมู่บ้านเพื่อ ปชต.ภาคเหนือ ,นางนิตยา นาโล ประธาน เครือข่ายหมู่บ้านเพื่อปชต.ภาคอีสาน  ,นายองอาจ วิเศษ ประธานกลุ่มผู้รัก ปชต. ,นายศักดิ์ชาย พรหมโท ประธานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)แห่งประเทศไทย ,นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายวิสาหกิจภาคอีสาน และ ดร.ภูมิรวิชญ์ ชัยภูริหิรัณยกุล “หมอเทวดา” ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ไทย ชีวเวชศาสตร์ ผอ.ศูนย์การแพทย์แผนไทยภูมิรวิชญ์ ได้เปิดการแถลงข่าว  ในการ ร่วมมือกันในนามภาคประชาชนหลายองค์กรจัดทำ “สื่ออาสาหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตย ปกป้องการเลือกตั้งที่สุจริต ให้เที่ยงธรรมและโปร่งใส”

 

 

 

 

เสียง นายอานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตยไทย แห่งประเทศไทย

นายอานนท์ฯ เปิดเผยว่า   ด้วยในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ด้วยประชาชนกลัวว่าจะมีการทุจริตการเลือกตั้งกัน ประชาชนหลากหลายสี หลายองค์กร ซึ่งเป็นผู้รักประชาธิปไตย เกรงว่าในการเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีการทุจริตและกลโกง  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคประชาชนจะต้องออกมาปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนเอง จึงได้จับมือกันเป็น “เครือข่ายผู้รักประชาธิปไตย” โดยการคัดเลือกเอาประธานหมู่บ้านเสื้อแดงในอดีต และประธานหมู่บ้านประชาธิปไตยในปัจจุบัน มาเป็นสื่ออาสาหมู่บ้านเพื่อประชาธิปไตย เฝ้าหน่วยเลือกตั้ง โดยจะขอเข้าไปเป็นผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ และทุกจังหวัดของประเทศไทย เพื่อจะได้สอดส่องเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือ กกต.ให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใส

 

 

 

 

เสียง ดร.ภูมิรวิชญ์ ชัยภูริหิรัณยกุล “หมอเทวดา”

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน