ลพบุรี พรรคการเมืองใหม่ทำวุ่น ได้เบอร์แต่เอกสารไม่ครบ กกต ต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมด (ชมคลิป)
วันที่ 4 ก.พ. 62 ที่สำนักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งตั้งแต่เขตที่ 1-4 ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.62 ไปจนถึงวันที่ 8 ก.พ.62 ระหว่าเวลา 08.30 น.-16.00 น. โดยมีพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครก่อนเวลาจำนวนมาก

บรรยากาศในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งการเปิดรับผู้สมัคร ส.ส.มีสมาชิกของพรรคการเมือง และมีผู้ติดตาม และผู้ให้การสนับสนุนมาให้กำลังใจจำนวนมาก จนแน่นสถานที่ โดยมี ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวทำความเข้าใจก่อนที่ผู้สมัครฯ จะเข้าในพื้นที่รับสมัคร โดยเฉพาะการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน เพื่อที่จะให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้สมัครขาดเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใด ท่านจะต้องออกมาเพื่อที่จะเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย


โดยเมือช่วงเช้าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดลำดับผู้ที่จะเข้าจับเบอร์ เมื่อได้เบอร์แล้วก็ขึ้นไปสมัคร ปรากฏว่ามีพรรคการเมืองใหม่ ในพื้นที่เขต 2 เอกสารไม่ครบ ทำให้เกิดปัญหาตามมาคือ ทางผู้สมัครที่ได้เบอร์แล้วให้ ผู้สนับสนุนที่ตัด เตรียมตัดเบอร์ติดรถ ติดป้ายเพื่อทำการหาเสียงเป็นที่เรียบร้อย ต้องดำเนินการใหม่ เช่น ดร.สุชาติ ลายน้ำเงิน พรรคเพื่อไทย ที่จับได้เบอร์ 8 ก็ต้องขยับขึ้นไปอีกเบอร์ได้เบอร์ 9 แต่ปัญหาไม่จบเพียงเท่านั้น ในผู้สมัครหมายเลข 9 เดิมกลับมีปัญหาเรื่อเอกสารไม่ครบอีก ทาง กกต. จึงมีมติให้พิจารณาใหม่ โดยให้พรรคการเมืองใหม่ทั้ง 2 พรรคการเมืองนั้นไปเตรียมเอกสารมาให้ครบ ทำให้ผู้ผู้สมัครที่ได้เบอร์แล้ว รวมถึงผู้ติดตาม ผู้สนับสนุนต้องเสียเวลา เสียอารมณ์ในการแก้ไขนานหลายชั่วโมง

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง