สุดประทับใจ!! “ดร.วิ”ก้มกราบเท้าพ่อแม่หลังสวมเสื้อพรรคภูมิใจไทยลงสมัครเขต 2 เมืองคอน-กลายเป็นสีสันสุดยอดประทับใจรับสมัคร ส.ส.วันแรก
(4  ก.พ.) บรรยากาศในขณะที่ น.ส..รวิสรา ทิศนุ่น  หรือ “ดร.วิ”ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 พรรคภูมิใจไทย หลังจากยื่นใบสมัครและทราบหมายเลขประจำตัวได้เดินออกมาด้านหน้าโรละคร อบจ.นครศรีธรรมราช พบนายสมเกียรติ ทิศนุ่น และนางยุภาพร ทิศนุ่น คหบดีเจ้าของธุรกิจเจริญเกียรติการโยธา และโรงแรมซีเครีสอร์ท ซึ่งเป็นพ่อและแม่พร้อมญาติ ๆ แห่เดินทางมารอให้กำลังใจทำให้ น.ส.รวิสรา ตรงเข้าไปก้มกราบแทบเท้าพ่อและแม่ ท่ามกลางสายตาของผู้คน และสร้างความประทับใจให้คนที่พบเห็นเป็นอย่างมาก ซึ่งนับเป็นอีกสีสันต์บรรยากาศหนึ่งของวันแรกในการรับสมัคร ส.ส. จ.นครศรีธรรมราช

                นอกจากนี้เมื่อทราบว่านอกจากพ่อแม่และญาติ ๆ แล้วยังมีปู ย่า ตา และยาย ที่มีอายุเกือบ 100 ปีให้ลูกหลานนำมาให้กำลังใจถึงสถานที่รับสมัคร ส.ส. แต่เนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าว ประกอบกับอยู่ในวัยชราจึงให้นั่งรอในรถยนต์  น.ส.รวิสรา จึงรีบเดินไปกราบที่ตักจนครบทุกคน  ก่อนจะเดินทางกลับไปแวะบ้านของญาติสนิทที่มีอายุมากในพื้นที่ อ.ปากพนังและเข้าไปกราบไหว้อย่างเคารพนับถือ ซึ่งญาติผู้ใหญ่ทุกคนต่างเอามือลูบหัวพร้อมอวยพระให้ น.ส.รวิสรา ประสบความสำเร็จชนะการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของชาวลุ่มน้ำปากพนังต่อไป

 


สำหรับ น.ส.รวิศรา ทิศนุ่น ปัจจุบัน อายุ 33 ปี จบการศึกษาปริญาตรี สาขานิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญโทรัฐสาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาเอก สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และในขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาบริการธุรกิจ มหาวิทยาสแตมฟอร์ด อีก 1 ใบ  ประวัติการทำงานและผลงาน ผู้จัดการโรงแรมซีเครีสอร์ท ต.บางพระ อ.ปากพนัง คณะกรรมการเรียกร้องการก่อสร้างแนวคันกั้นคลื่นแก้ปัญหาคลื่นพัดถล่มกัดเซาะชายฝั่งและทวงคืนโฉนดทะเล อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช คณะกรรมการรณรงค์เพื่อจัดการหนี้และฟื้นฟูเกษตรกร จ.นครศรีธรรมราช คณะผู้ก่อตั้งและอดีตเลขานุการ ชมรมคนรักในหลวง จ.นครศรีธรรมราช และได้รับรางวัล 89 ปราชญ์ ตามรอยพ่อ โดยกองทัพภาคที่ 4

                สำหรับการตัดสินใจลงสมัครรับการเลือกตั้ง ส.ส.ในนามพรรคภูมิใจ เขต 2 (อ.ปากพนัง อ.เชียรใหญ่ และ อ.หัวไทร)ไทยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในทางการเมือง และด้วยการที่ตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงและมีบทบาทในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนายสมเกียรติ ทิศนุ่น ผู้เป็นบิดา เป็นผู้ที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนได้รับการยกย่องเป็น “พ่อพระของชาวลุ่มน้ำปากพนัง” อีกทั้งเป็นออกแบบและก่อสร้างแนวคันกั้นคลื่น “ปากพนังโมเดล”  ต้นแบบแนวป้องกันปัญหาคลื่นพัดถล่มกัดเซาะตลาดแนวลายฝั่งปากพนัง-หัวไทร พร้อมเรียกร้องของบประมาณจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อสร้างแนวคนกั้นคลื่นที่เหลือจนรัฐบาลอนุมัติงบประมาณกว่า 2,500 ล้านบาทให้กรมเจ้าท่าและกรมโยธาธิการและผังเมืองก่อสร้างแนวคันกันคลื่นตลอดแนวชายฝั่งที่เหลือ 22 กม. ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากและเรียกร้องมายาวนานเกือบ 40 ปี ซึ่งกำลังเร่งก่อสร้างอยู่ในขณะนี้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน