กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบอาหารสัตว์ ช่วยเหลือสัตว์ป่า

ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พันเอกสุรินทร์  ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบอาหารสัตว์ ตามโครงการบูรณาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง

 


โดยมีโดยมีนายเบญจรงค์ สังขรักษ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เป็นการบูรณาการปฏิบัติร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และผู้ประกอบการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวันครนายก

 

นำอาหารสัตว์จำนวน 250 กิโลกรัม มันสำปะหลัง 150 กิโลกรัมและผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอาทิ บวบเหลี่ยม   ถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เพื่อใช้เป็นอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ไว้ใช้เป็นอาหารสัตว์ภายในศูนย์ต่อไป

 

 

 

สมบัติ  เนินใหม่  ผู้สื่อข่าวทีนิวส์ภาคตะวันออก จ.นครนายก


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน