กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบอาหารสัตว์ ช่วยเหลือสัตว์ป่า
ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พันเอกสุรินทร์  ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบอาหารสัตว์ ตามโครงการบูรณาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง

 


โดยมีโดยมีนายเบญจรงค์ สังขรักษ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เป็นการบูรณาการปฏิบัติร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และผู้ประกอบการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวันครนายก

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน