โรงเรียนสิงห์สมุทรจัดวันเกียรติยศให้นักเรียนชั้นม.6พร้อมมอบดอกไม้ก่อนอำลาสถาบัน
                นายประสิทธ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทรเป็นประธานพร้อม นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร จัดกิจกรรมนำช่อดอกไม้มอบให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 และนักเรียนที่สามารถเอนทร้านซ์ สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


                นายประสิทธ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร กล่าวว่า การเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อศึกษาต่อสถาบันต่างๆ ซึ่งทุกปี มีนักเรียนสอบได้ทั้งในระบบรับตรงและโควต้า จำนวนมาก เป็นที่เชิดหน้าชูตาพ่อแม่ ครอบครัว และโรงเรียนอย่างมาก จึงได้จัดให้มี งานวันเกียรติยศ ลูกน้ำเงิน-ขาว เพื่อ เป็นการแสดงความยินดี และให้กำลังใจกับนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จในช่วงแรก เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในสถาบันสิงห์สมุทร และเพื่อให้นักเรียนรุ่นน้องได้มีส่วนร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของรุ่นพี่ อีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนทุกระดับชั้นเกิดความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป ซึ่งในปีการ ศึกษา 2561 นี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นสีแดง รุ่นที่76 สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบทีแคส รอบแรกและสถาบันอื่นๆ ได้จำนวนทั้งสิ้น 128 คน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง