องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ที่ห้องบอลรูม​ โรงแรมสีหราช​ อำเภอเมือง​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ นายพีระศักดิ์​ พอจิต​ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 เดินทางไปราชการการเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายชัยศิริ​ ศุภรักษ์​จินดา​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายธนากร​ อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายศิวัช​ ฟูบินทร์​ นายอำเภอลับแล​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์​ กำนัน​ ผู้ใหญ่​บ้าน​ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์​ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด​อุตรดิตถ์​ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์​ จำนวน​ 958 คนเข้าร่วม​


การอบรมในวันนี้เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยโดยได้จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็น 3 ระยะคือระยะที่ 1 การสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยจึงได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและเตรียมรองรับระยะที่ 2 คือการให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและระยะที่ 3 การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ในห้วงเวลาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปประธรรม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง