อีกแล้ว !! สำแดงเมืองกำเนิดเท็จ เพื่อหลบเลี่ยงภาษี มูลค่าสินค้ากว่า 10 ล้าน เพื่อส่งต่อไป
  ศุลกากรแหลมฉบัง จับสินค้าสำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ  โดยใช้สิทธิเมืองกำเนิดประเทศไทย เพิ่อหลบเลี่ยงกำแพงภาษีประเทศนำเข้า จำนวน 9  ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท  นำเข้ามาจากประเทศจีน เข้ามายังเขตปลอดภาษีอากรในประเทศไทย และทำการเปลี่ยนถ่ายตู้คอนเท็จเนอร์เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบที่มาของสินค้าจากประเทศต้นทาง ซึ่งในกรณีนี้จะทำการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา  ซึ่งสินค้าเป็น ตะปู  ที่ใช้สำหรับการก่อสร้างในอเมริกา  สำหรับการจับกุมพบว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าระบุ  " Made in Thailand "  โดยข้อเท็จจริงสินค้า " ตะปู "(STEEL  NAILS) เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศจีน(CHINA) โดยจะทำให้เชื่อว่าสินค้าดังกล่าวผลิตในประเทศไทย ซึ่งเป็นการสำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ

 

 

 

2

  วันที่(6 ก.พ.62)เวลา 16.00 น. สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง นาย ยุทธนา  พูลพิพัฒน์  ผอ.สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการได้แถลงข่าว การจับกุมสินค้าแสดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ  โดยใช้สิทธิ์เมืองกำเนิดประเทศไทย เพื่อหลบเลี่ยงกำแพงถาษีในประเทศนำเข้า  จำนวน 9 ตู้คอนเทนเนอร์ รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท  สำหรับสินค้าประเภท "ตะปู" ดังกล่าว เป็นสินค้าจากต้นกำเนิดประเทศจีน นำเข้ามายังเขตปลอดอากรในประเทศไทย และทำการเปลี่ยนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบที่มาของสินค้าต้นทาง  สำหรับในกรณีนี้จะส่งสินค้าออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งถือว่าเป็นการสำแดงเมืองกำเนิดสินค้าเป็นเท็จ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อห้ามและเป็นการฉ้อฉล การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

 

 

 

3

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน