เลือกประธานออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่คึกคัก “พิเชษฐ จีระนันตสิน” ผู้การเชียงใหม่คะแนนเฉือนชนะ 138 เสียงต่อ 112 เสียง
ที่สหกรณ์อออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ มีการประชุมวิสามัญประจำปี 2562 โดยมีวาระการประชุมทั่วไป  โดยนายนรุทธิ์  อุทธา สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ ประชุมโดยผู้เทนสมาชิกสหกรณ์ รวม 253 คน จากจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 258 คน ในการนี้สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้คำแนะนำส่งเสริม เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ปี พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 รวมถึง ระเบียบ ข้อข้อบังคับ ของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ได้เป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกสืบไป

เลือกประธานออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่คึกคัก “พิเชษฐ จีระนันตสิน” ผู้การเชียงใหม่คะแนนเฉือนชนะ 138 เสียงต่อ 112 เสียง

ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้ได้มีการลงคะแนนคัดเลือกประธานกรรมการออมทรัพย์ และคณะกรรม ก่อนการประชุมมีการปะทะคารมกันอย่างเข้มข้นกันถึง 2 รอบ ระหว่างข้าราชการตำรวจประจำ และอดีตข้าราชการตำรวจบำนาญ โดยกลุ่มคณะกรรมบำนาญที่ต้องการดำรงตำแหน่งต่อ ทั้ง ๆ ที่ตามธรรมเนียมปฎิบัติที่ผ่านมาตำแหน่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ ต้องเป็นผู้บังคับการที่ต้องดำรงตำแหน่งโดยปริยาย แต่มาในครั้งนี้ จึงมีการลุกขึ้นเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีการเข้มงวดก่อนเข้าประชุม หวั่นมีการปะทะกัน มีการนำเครื่องตรวจอาวุธมาติดตั้งด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง