เตรียมตักบาตร พระสงฆ์ 3,360 รูป ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมา วาระครบ 360ปี
พระครูวินัยธร สันติพงษ์ สุจิตโต เลขานุการส่วนตัวพระสีหราชสมาจารย์มุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร   เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ว่า ด้วยคณะเสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการพิธีตักบาตรมหากุศล  รวมน้ำใจคนโคราช   ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 3,360 รูป  เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล  แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมาในวาระครบ 360 ปี  วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 06.00-09.00 น.  ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา   


การจัดงานในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการรวมเอาพุทธบริษัท 4  ให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ เป็นการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดของชาวจังหวัดนครราชสีมา  โดยโครงการดังกล่าวนี้ พระสงฆ์  3,360 รูป  จะเดินบิณบาตรที่บริเวณถนนชุมพล และบริเวณถนนอัษฎางค์ ตลอดทั้งเส้น   โดยรายได้ที่ได้จากโครงการดังกล่าวนี้  จะนำมาถวายให้กับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อใช้ในกิจกรรมของคณะสงฆ์ต่อไป  ส่วนข้าวสารอาหารแห้งนั้นจะแบ่งเป็น 1 ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ทั้ง 3,360 รูป  อีกส่วนหนึ่งจะแบ่งไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสพกับอุทกภัย  และอีกส่วนจะแบ่งเข้าโครงการรวมน้ำใจจากวัดสู่บ้าน  โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ยังขาดแคลนสิ่งของเพื่อการอุปโภคบริโภค

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน