ชาวลำพูนเตรียมเฮ.!เตรียมเปิดถนนเลี่ยงเมืองท่าจักร-เหมืองง่า15มีนาคมนี้หลังชาวบ้านเดือดร้อนร้องศูนย์ดำรงธรรม
ชาวลำพูนเตรียมเฮ.!เตรียมเปิดถนนเลี่ยงเมืองท่าจักร-เหมืองง่า15มีนาคมนี้หลังชาวบ้านเดือดร้อนร้องศูนย์ดำรงธรรม

       ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เร่งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นทางสายเลี่ยงเมือง เหมืองง่า – ท่าจักร จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเปิดให้ใช้เส้นทาง 15 มีนาคม 2562 นี้ เมื่อวันที่ 7 ก.พ.62 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมือง ท่าจักร – เหมืองง่า โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

หลังชาวบ้านร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการปิดถนนเลี่ยงเมืองท่าจักร-เหมืองง่า

           จากกรณีที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ได้รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในจังหวัดลำพูน กรณีได้รับความเดือนร้อนจากการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมือง ท่าจักร – เหมืองง่า ซึ่งเป็นปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว ซึ่งเดิมถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรและขนส่งสิ้นค้าทางการเกษตร แต่หลังจากที่มีการก่อสร้างถนนใหม่โดยสำนักงานโยธาธิการเละผังเมืองจังหวัดลำพูน เป็นถนนสายเลี่ยงเมือง ท่าจักร - เหมืองง่า ทำให้ถนนเส้นนี้ปิดทับทางแยกเข้าหมู่บ้านและมีการทำจุดกลับรถที่ไกลออกไป กว่า 1.5 กิโลเมตร บางจุดไม่มีไฟจราจรและไฟส่องสว่าง

ชาวบ้านได้มีการร้องเรียน หลังจากนั้นมีการเร่งแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสรุปเตรียมเปิดให้ใช้ถนนวันที่ 15 มีนาคม 2562

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง