ชาวลำพูนเตรียมเฮ.!เตรียมเปิดถนนเลี่ยงเมืองท่าจักร-เหมืองง่า15มีนาคมนี้หลังชาวบ้านเดือดร้อนร้องศูนย์ดำรงธรรม

ชาวลำพูนเตรียมเฮ.!เตรียมเปิดถนนเลี่ยงเมืองท่าจักร-เหมืองง่า15มีนาคมนี้หลังชาวบ้านเดือดร้อนร้องศูนย์ดำรงธรรม

       ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เร่งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นทางสายเลี่ยงเมือง เหมืองง่า – ท่าจักร จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเปิดให้ใช้เส้นทาง 15 มีนาคม 2562 นี้ เมื่อวันที่ 7 ก.พ.62 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมือง ท่าจักร – เหมืองง่า โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

หลังชาวบ้านร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการปิดถนนเลี่ยงเมืองท่าจักร-เหมืองง่า

           จากกรณีที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ได้รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในจังหวัดลำพูน กรณีได้รับความเดือนร้อนจากการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมือง ท่าจักร – เหมืองง่า ซึ่งเป็นปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว ซึ่งเดิมถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรและขนส่งสิ้นค้าทางการเกษตร แต่หลังจากที่มีการก่อสร้างถนนใหม่โดยสำนักงานโยธาธิการเละผังเมืองจังหวัดลำพูน เป็นถนนสายเลี่ยงเมือง ท่าจักร - เหมืองง่า ทำให้ถนนเส้นนี้ปิดทับทางแยกเข้าหมู่บ้านและมีการทำจุดกลับรถที่ไกลออกไป กว่า 1.5 กิโลเมตร บางจุดไม่มีไฟจราจรและไฟส่องสว่าง

ชาวบ้านได้มีการร้องเรียน หลังจากนั้นมีการเร่งแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสรุปเตรียมเปิดให้ใช้ถนนวันที่ 15 มีนาคม 2562
จากความเดือนร้อนดังกล่าว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ได้เร่งแก้ไขปัญหาโดยได้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน โดยในขณะนี้แขวงทางหลวงลำพูนได้มีการแก้ไขปัญหาโดยได้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรตามทางแยกต่างๆ แล้วเสร็จในหลายจุด และจะเปิดให้ใช้เส้นทางได้เป็นปกติ ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ส่วนการแก้ไขปัญหาเส้นทางปิดทับทางแยกเข้าหมู่บ้านและการเพิ่มจุดกลับรถ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน จะนำเรื่องนี้เสนอต่อผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาตรวจราชการและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

      แหล่งข่าวรายงานว่า แม้ว่าจะมีการเปิดให้ใช้ถนนเลี่ยงเมืองเส้นทางดังกล่าว แต่ก้ยังมีความกังวนในเรื่องของความปลอดภัย เพราะถนนบางช่วงนั้นมีสภาพชำรุดเสียหาย เนื่องจากคาดว่าเกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ของผู้รับเหมาบางรายบางจุด อยากให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงแก้ไขด้วย รวมถึงเร่งเปิดทางแยกตามที่ชาวบ้านเรียกร้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

ชัชวาลย์ คำไท้ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง