มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบขาเทียมพระราชทานให้กับผู้พิการ ที่โรงพยาบาลลับแล

ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน ให้กับคนพิการขาขาดในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง

โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร​ เลขาธิการ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี​ นายมานิต​ อ​น​ร​ร​ฆ​มา​ศ​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ พันเอกวิศิษฐ์​ ทรัพย์สิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 พันตำรวจเอกคีรี​  เกียรติสาร รองผู้บังคับการตำรวจภูธร​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายศิวัช​ ฟูบินทร์​ นายอำเภอลับแล​ นางชลธิชา​ ฟูบินทร์​ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล​ นางจิตติมา​ กรีอารี​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย​์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้พิการ จำนวน 103 รายเข้าร่วม​ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมพุทธศักราช 2535


โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีวัตถุประสงค์หลักคือทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด ไม่เลือกเชื้อชาติหรือศาสนาโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมูลนิธิขาเทียมฯ จึงได้จัดหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อทำขาเทียม ให้แก่คนพิการขาขาด ที่ต้องการทำขาเทียมที่ดีมีคุณภาพใช้วัสดุภายในประเทศและไม่ต้องเดินทางไปที่มูลนิธิขาเทียมฯ ซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่นี้เป็นครั้งที่ 150 จัดขึ้นที่โรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น 6 วันเพื่อให้คนพิการขาขาดในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมพร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้มีผู้พิการมารับบริการทั้งสิ้น 103 ราย- แบ่งเป็นเพศชาย 89 รายเพศหญิง 14 รายโดยมีสาเหตุการตัดขา คือ อุบัติเหตุจราจร ร้อยละ 44 โรคเบาหวานหลอดเลือดและสาเหตุทางการแพทย์ดำเนินร้อยละ 32 อุบัติเหตุถึง 100 ละ 16 พิการแต่กำเนิดร้อยละ 3 และเหยียบกับระเบิดร้อยละ 3

จากการประเมินของแพทย์พบว่ามีสภาวะพร้อมทำขาเทียมได้ 82 คนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดทำขาเทียมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 96 ขาแบ่งเป็นประเภทสวยงามจำนวน 84 ขาและขาเกษตรจำนวน 12 ขาคนขาขาดส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถทำขาเทียมได้เพราะ ต่อขาบวม แผลติดเชื้อ คนไข้สูงอายุที่มีโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไต และคนไข้ที่ขาเป็นแผลซึ่งต้องรอให้อาการเหล่านี้ดีขึ้น จึงจะทำขาเทียมให้ได้ซึ่งหากคนพิการขาขาดมีความพร้อม มีต่อขาที่ไม่บวมและร่างกายมีแรงพร้อมที่จะใส่ขาเทียมได้แล้ว ก็สามารถมาติดต่อรับบริการทำขาเทียมโดยไม่คิดมูลค่าได้ที่โรงงานทำขาเทียมพระราชทานโรงพยาบาลลับแล การออกหน่วยครั้งนี้มีผู้พิการและญาติได้รับการฝึกอาชีพ การสอนประดิษฐ์กระเป๋าผ้าเหรียญโปรยทานและพวงกุญแจโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมเลี้ยงไก่ไข่ การฝึกอบรมตัดผมชายโดยสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้ดูแลคนพิการกิจการที่เกิดขึ้นมีผู้ให้ความสนใจในการเยี่ยมชมบูธและเข้าฝึกอบรมทั้งจากผู้พิการเองและญาติถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์อุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง