รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัล เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Academy Thailand (DAT) ที่วิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน  Digital เพื่อ EEC หรือ DAT  เป็นสถาบันที่ให้การพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัลเพื่อปรับทักษะ  นำไปสู่การยกระดับแรงงานขั้นสูงด้านดิจิทัล เป็นศูนย์กลางสร้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในด้าน Al และ  Data  Science ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  ในการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์  ระบบวิเคราะห์จ้อมูลขนาดใหญ่ บนโครงสร้างพิ้นฐานคลาวด์แพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านอุสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่ EEC และต่อยอดไปสู่อุสาหกรรมขั้นสูงของประเทศ  ที่มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้วแต่เดือนกุมภาพันธ์ 62 ไปจนถึง มกราคม 65  ตั้วเป้าหมายผู้เข้าอบรม 500 คนต่อปี และมีผู้ประกอบการใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยี Al  ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงานต่อปี   โดยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตศรีราชา

2

 วันนี้(8 ก.พ.62)  ที่ตึกคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตศรีราชา  ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พร้อมปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ผู้อำนวนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ร่วมกันเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ  EEC  หรือ Digital   Academy   Thailand (DAT)  ที่ในแัจจุบันผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลพื้นฐานและระดับสูงในพื้นที่  EEC ยังไม้เพียงพอ จึงต้องสร้างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดึงความสามารถของ  Al และ Data  Sciences  มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

3

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน